One Radio
Image default
Bedrijven

Het overzicht verliezen

Het overzicht verliezen

Als er door meerderen aan een complex project gewerkt wordt, is het mogelijk dat het overzicht verloren gaat. Wanneer het overzicht verloren gaat, kunnen er vertragingen optreden of de doelen die men voor ogen had niet gehaald worden. Er kunnen daardoor problemen ontstaan tussen de stakeholders (betrokken partijen) en het hele team. Hierbij gaat het in eerste instantie om het personeel, aandeelhouders, leveranciers en klanten. Ook de lokale buurt, sociale partners, overheden, media en regio kunnen problemen veroorzaken. Het milieu moet ook als belanghebbende gezien worden.

Wat doet het stakeholdermanagement?

Het stakeholdermanagement gaat over het in beeld brengen van alle betrokkenen. Alle betrokkenen zijn belangrijk. Zij zorgen voor het aansturen van de anderen die voor het uitvoeren van de taken eraan bijdragen om de doelstellingen van de organisatie te kunnen halen. Dat moet bereikt worden op de meest effectieve en efficiënte manier. Het stakeholdermanagement moet ervoor zorgen dat de eigen doelstellingen van het project vlot en zonder al te veel problemen gedaan kunnen worden.

Het ontstaan van een crisissituatie

Er kan bij de organisatie, die voor de realisatie van het project moet zorgen, altijd een crisissituatie ontstaan. Dat moet u niet hebben wanneer u met het realiseren van een project bezig bent. Er kan op ieder moment een crisis ontstaan. Op zo’n moment is het belangrijk dat er crisiscommunicatie plaats vindt. Door de crisiscommunicatie zal er eerst worden gekeken waardoor de crisis is ontstaan en zal dat daarna zo snel mogelijk oplossen.

Het verhelpen van een crisissituatie

Wanneer men door de crisiscommunicatie weet waardoor de crisis is ontstaan, zal er snel actie worden genomen om de problemen bij een bepaald traject op te lossen. Niemand wil bij het realiseren van een bepaald project te maken krijgen met strubbelingen, omdat daardoor vertragingen kunnen ontstaan. Nu men door de crisiscommunicatie weet wat de problemen zijn, kunnen alsnog de afgesproken doelstellingen gehaald worden.

https://publicmatters.nl/