One Radio
Image default
Gezondheid

De matrix methode toepassen

Heb jij weleens gehoord van de matrix methode? Waarschijnlijk niet. En dat is helemaal niet erg, want dit is eigenlijk ook pas iets wat de laatste jaren erg op is gekomen en populair is geworden onder mensen die mentale problemen ervaren. We gaan je daarom hieronder iets vertellen over de matrix methode, omdat het wetenschappelijk bewezen is dat deze vorm van gespreksvoering erg goed helpt bij mensen die mentale problemen ondervinden. Allereerst natuurlijk het begrip matrix methode, want wat betekend dit nu eigenlijk? De matrixmethode is eigenlijk niet veel meer dan een praktische vorm van gesprekstechniek. Het is een manier van vragen stellen waarmee je de mensen helpt om zelf de oplossing voor hun problemen te ontdekken en in te zetten. Eigenlijk betekend dit dus dat je de mensen zelf aanspoort om hun problemen op te lossen en dat je ze ervan overtuigt dat de oplossing vaak dichterbij ligt dan je zou denken. De matrix methode is echt iets wat de laatste jaren door maatschappelijk werkers wordt gebruikt en wordt vooral ingezet bij het oplossen van mentale problemen van cliënten. Mentale problemen is natuurlijk een ontzettend breed begrip en daarom hebben we deze ingedeeld in een aantal groepen, zodat we deze goed kunnen onderscheiden en de matrix methode op een zo goed mogelijke manier kan worden gegeven. Als eerste kennen we natuurlijk de emotionele problemen. Hierbij kun je denken aan persoonlijkheidsstoornissen, depressies of andere emotionele problemen die vaak opspelen na heftige gebeurtenissen in het leven van de betreffende persoon. Daarnaast kennen we de leerproblemen. Hieronder vallen mensen die moeilijk kunnen leren en ook slecht dingen kunnen onthouden. Kan goed van pas komen voor leerlingen die het moeilijk hebben op school. Over de derde groep betreffende de matrix methode vertellen we meer op onze website, waar je tevens ook meer kunt lezen over onze praktijk en andere vormen van behandeling.

https://www.actinmove.nl/matrix-methode-coaching/