One Radio
Image default
Oog Laseren

De Nazorg bij Ooglaseren

 

Nazorg bij ooglaseren

Elke ooglaserbehandeling kent z’n eigen nazorgbehandeling. Over het algemeen is de nazorg vrij eenvoudig en is vooral rust en tijd belangrijk. Het is van belang dat je na de behandeling nog een periode je ogen blijft druppelen. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de behandelmethode. Dit druppelen is noodzakelijk, omdat na het ooglaseren de natuurlijke vochtbalans in je ogen tijdelijk verstoord is. Daarnaast is er nog een aantal leefregels waar je je aan houdt om het herstel te bevorderen. Ook vinden er verschillende nacontroles plaats in het eerste jaar na de behandeling.

Wat kan je zelf doen?

Na elke ooglaser operatie is nazorg noodzakelijk om zo goed mogelijk te herstellen. Naast het druppelen van je ogen en gebruik van eventuele andere middelen is het van belang om niet in je ogen te wrijven en geen make-up zoals mascara of oogschaduw te gebruiken. Hou dit in ieder geval twee weken vol. Daarnaast mag je twee weken niet zwemmen en ook geen andere sporten uitoefenen. Doe je een contactsport, geef dan je ogen vier weken de tijd om te herstellen voordat je weer aan de slag gaat. Heb je vragen over de zorg na het ooglaseren of blijf je klachten houden, dan kan je altijd contact opnemen. Bovendien vinden in het eerste jaar na je behandeling nog zeven nazorgcontroles plaats zodat het herstel van je ogen goed bewaakt wordt.

De behandeling herhalen

Hoe snel je herstelt, is afhankelijk van de soort behandeling en is ook mede afhankelijk van je leeftijd. Zo zullen jongere mensen sneller herstellen dan oudere mensen. Een ooglaserbehandeling bij volwassenen heeft een blijvend resultaat en in principe is er geen nabehandeling nodig. In minder dan twee procent van de gevallen komt de sterkte niet uit zoals van tevoren verwacht. Als er wel een herbehandeling mogelijk is zal dit meestal niet binnen het eerste jaar na de eerste behandeling worden uitgevoerd.