One-radio

  Nazorg bij ooglaseren Elke ooglaserbehandeling kent z’n eigen nazorgbehandeling. Over het algemeen is de nazorg vrij eenvoudig en is vooral rust en tijd belangrijk. Het is van belang dat je na de behandeling nog een periode je ogen blijft druppelen. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de behandelmethode. Dit druppelen is noodzakelijk, omdat na het ooglaseren de natuurlijke vochtbalans in je ogen tijdelijk verstoord is. Daarnaast is er nog een aantal leefregels waar je je aan houdt om het herstel te bevorderen. Ook vinden er verschillende nacontroles plaats in het eerste jaar na de behandeling. Wat kan je zelf doen? Na elke ooglaserRead More →